EL LLUERT


El lluert (Lacerta bilineata) és un llangardaix de color verd intens i molt atractiu. El lluert és un rèptil àgil i ràpid. És un animal ovípar, amb postes de fins a 20 ous, que enterren en forats de fins a 10 centímetres de profunditat. És un rèptil carnívor, amb una dieta a base de cucs, caragols i altres petits rèptils.