ELS LÍQUENS


Els líquens són una associació entre un fong i una alga, una simbiosi entre dos éssers vius on cadascú aporta una funcionalitat imprescindible. L'alga és l'ésser fotosintètic i el fong l'organisme descomponedor. 


Ambdós fan possible la colonització dels llocs més inhòspits i dificultosos, com pot ser la roca tosca volcànica mancada del més mínim de sòl.