LES FLORS DE LA HORTÈNSIA D'HIVERN

Les flors de la hortènsia d'hivern (Bergenia crassifolia) són rosades i molt perfumades, reunides en raïms molt densos. La seva floració resisteix perfectament el fred hivernal, tot i trobar-se en llocs frescos i amb poc sol.