EL BOIX MARÍ


El fruit del boix marí o galzeran (Ruscus aculeatus) és una baia esfèrica i petita de color vermell que apareix a l'hivern i que molta gent utilitza com adornament nadalenc. Aquesta planta és dioica, per tant presenta el dos sexes separts, presentant el fruit només les plantes femenines. Dins la baia trobarem un parell de llavors, futur generacional de la planta. El mecanisme emprat per a la seva disseminació és per endozoocòria, o sigui per ingestió del fruit per part d'animals i la seva conseqüent defecació en un indret llunyà.