LA VESPA TERRISSAIRELes vespes terrissaires (Eumenes sp. són un grup de vespes cosmopolites i depredadores molt importants en el control de plagues. En la tècnica de caça utilitzen verins anestesians a fi d'immobilitzar les seves preses que serviran de reserves nutritives pels nius que albergueran les futures larves de la seva posta.


Es caracteritzen també pel seu esbelt cos, amb una cintura molt prima que separa el seu abdomen. Són vespes fosques, tot i que en d'altres indrets se'n troben de més acolorides.


Les vespes terrissaires fabriquen nius en forma d’àmfora amb calç, sorra i saliva, fins i tot les arriben a decorar amb grans de quars i trossos de conquilla. Un cop construït el niu, la vespa terrissaire l'omplirà d’erugues caçades i anestesiades i hi pondrà un ou en el sostre del recipient tot fixant-la amb un fil. A continuació taparà la boca de l’àmfora amb una pedreta i ciment. Pot construir fins a 6 nius adossats. Les cries naixeran a la primavera següent, tot sortint per l’orifici natural o per un forat lateral.