L'AURÓ BLANC


L'auró blanc (Acer campestre) és un arbre de fulla caduca i molt frondós. La seva escorça és molt peculiar, doncs presenta nombrosos estries amb formacions de súber. És un arbre molt abundant a catalunya, des de climes meditarranis més secs fins als humits boscos de ribera.