L'HERBA DE MIL GRANES


L'herba de mil granes, herniària o trencapedra (Herniaria glabra) és una petita planta rastrera que viu en sòls pedregosos i fins i tot parets de pedra seca. La seva consistència és arbustiva i de tiges disposades radialment. En època de floració fabriquen petites flors de color verd que acabarant donant un fruit protegit per un calze dur.