EL XUCLAMEL DE BOSC


El xuclamel de bosc (Lonicera xylosteum) és un arbust de mitja muntanya, caracteritzat pels seus fruits aparellats i globulars vermells de naturalesa tòxica. És un planta de branques obertes i fulles caduques. Les flors són de color blanc groguenc caracteritzades per una corol·la tubular amb cinc estams.