LA REIXA DEL DIABLE


La reixa del diable o ou de bruixa (Clathrus ruber) és un fong curiós doncs fabrica un bolet molt espectacular. És un bolet que guarda parentiu amb els pets de llop i per això el seu desenvolupament fabrica una gleba, o sigui una mena d’ou que conté el cos fructífer. És un fong present en boscos de coníferes i alzines, en mig de les fustes en procés de descomposició.