EL LIQUEN FOLIACI


El liquen foliaci (Cladonia foliacea) rep aquest nom per la seva exuberància i per les projeccions en forma de fulla. És un liquen de climes humits, amant dels sòls àcids i rics en humus. Sovint es troba en les escorces de les alzines.