LA CAMPANETA D'ORTIGA


La campaneta d'ortiga (Campanula trachelium) és una planta de bosc que presenta unes fulles que recorden a les ortigues, amb forma triangular i marges dentats. Les seves flors són inflorescències, o sigui amb vàries flors. El seu hàbitat preferit són les ombres dels boscos humits.