EL CABIROL

 

El cabirol (Capreolus capreolus) és un dels cèrvids més petits de la família. De règim herbívor, prefereix les fulles i els brots tendres. Peruc i previngut, té hàbits crepuscular, amagant-se enmig de boscos. Els mascles són els que tenen banyes, generalment amb tres puntes. Aquesta ornamenta és l’arma que utilitzaran en els combats ferotges entres mascles de principi d’estiu, i les mudaran a principis d’hivern.