ELS ESCAPS FLORALS


Les tiges o escaps florals són molt abundants en les anomenades plantes suculentes o crasses. Aquestes formacions no tenen fulles i en el seu àpex trobarem les poncelles, que un cop madures, s’obriran i ens obsequiaran amb precioses flors de generalment curta durada, per tant cal estar alerta i tenir la màquina de fotografia a punt.