ELS SAPRÒFITS

 

Els sapròfits són aquells organismes que s’alimenten dels éssers vius en fase de descomposició. Dins d’aquest categoría destaquen els fongs, amb una funció capdal en els nostres boscos, reciclant els cadàvers que reposen en el sòl. El bolet de soca (Trametes versicolor) és un dels més vistosos, en forma de ventall i amb senefes acolorides.