LES HEPÀTIQUES

 

Les hepàtiques o fetgeres (Marchantiophyta) són plantes molt primitives cosines germanes de les molses. Necessiten, doncs, viure en ambients molt humits, i millor encara en cursos hídrics de petites fonts o déus d’aigua. Aquesta dependència es deu al fet de no disposat de teixits especialitzats pel transport de l’aigua. Acostumen a ser molt menudes, colonitzant les roques humides.