DEHISCÈNCIA VS INDEHISCÈNCIA

 

Es parla de dehiscència, quan un cop fecundada la flor i obtingut el fruit carregat de llavors, aquesta s’obre espontàniament a fi d’alliberar el seu contingut. La indehiscència, seria doncs, el fenomen contrari. Cal doncs una forma mecànica externa que n’afavoreixi els seu esquinçament, ja sigui factors climàtics o biòtics.