LES PLANTES NECTARÍFERES


 

No totes les plantes que fan flors són nectaríferes. Totes fabriquen pol·len, doncs aquest és la espora sexual que farà possible la creació de llavors en els fruits un cop fecundats els òvuls dels pistils. El pol·len és un producte d'alt valor biològic i per tant un aliment d'un elevat cost energètic quan les plantes el fabriquen. És per això que apareix l'estratègia del nèctar, un aliment ensucrat, llaminer i de producció molt més econòmica.