ELS SAPRÒFITS


Els sapròfits són éssers vius que obtenen els nutrients de la matèria orgànica en descomposició. Són organismes heteròtrofs, o sigui que obtenen l'aliment (trophe) dels altres (heteron). De fet la paraula sapròfit significa planta (fitos) podrida (sapros), tot indicant la transformació que fan els fongs i altres organismes de les plantes mortes que hi ha en un ecosistema.