CÀPSULA

 
Fruit encapsulat un cop fecundada la flor i caiguts els pètals