TOC DE COLOR


Les crasses, amb una mica d'aigua, floreixen i donen color a un estiu tòrrid