LA SAJOLIDA


La sajolida o herba de les olives (Satureja montana) són típiques de climes temperats de port herbaci o arbustiu. És una planta aromàtica de 30 cm i que floreix a finals d'estiu.