LA NOGUERA


La noguera (Juglans regia) és un arbre que pot ser silvestre o domesticat, donant com a fruit les preuades nous o anous. És un arbre originari de l'Europa de l'est i el pròxim orient. És un arbre poc alt, però de capçada voluminosa i frondosa. Els fruits són drupes carnoses i de color verd que guarden en el seu interior la nou.