LA FÀLZIA ROJA


La falzia roja (Asplenium trichomanes) és una falguera present en els talussos i talls geològics humits, aprofitant els seus espais més ombrívols. Com la resta de pteridòfits disposa de rizomes a fi de facilitar la seva propagació asexual. Per contra disposa també d'espores en l'anvers d'una limber formada per nombroses pinnes arrodonides.