LA CARBASSINA


La carbassina (Bryonia cretica) és una planta de la família de les carbasses, de creixement enfiladís gràcies als seus eficients circells. Té una potent arrel, reservori de nutrients que li permet ser perenne i brotar cada any. Les fulles són palmades i amples. Existeixen plantes masculines i plantes femenines. Les flors són verdoses, essent les masculines, més nombroses i grans. 


La flor femenina un cop pol·linitzada, donarà lloc a baies de color verd que evolucionaran a vermelles.