L'ARNA PLATEJADA


L'arna platejada (Autographa gamma) és una papallona nocturna i marronosa amb una petita sanefa blanquinosa que les identifica. És una papallona de la conca mediterrània i de tendència migratòria, arribant fins als països nòrdics. Ponen una gran quantitat d’ous que amaguen en les fulles de les herbes. Les larves que naixeran seran verdoses amb petites taques blanques. Posteriorment les pupes faran la metamorfosi, i els imagos podran aparellar-se al cap de dos dies d’haver-se format. Com a papallones, no viuen més enllà de tres setmanes.