LA CUA DE RATA


La cua de rata (Phleum phleoides) és una planta de marges i camins que projecta una llarga tija on en el seu extrem trobem una espiga cilíndrica d’un color groguenc. Com a bona gramínia, de l’espiga pengen els estams, tot cercant la pol·linització anemòfila.