LA VESPA EXCAVADORA


La vespa excavadora (Bembix rostrata) és un himenòpter amb una dieta variada, capaç de xuclar el nèctar de les flors i caçar mosques en ple vol. De fet, la proteïna de les seves preses té com a destí les larves del niu que haurà excavat en sòls arenosos o gredosos. És un insecte solitari, amb uns gran ulls verds i amb zones corporals recobertes d’una pilositat blanquinosa. 


Les excavacions són fetes en diagonal, arribant als 20 cm de profunditat, on hi trobem la cambra on es realitza la posta i el dipòsit d'insectes capturats.