L'ARANYA BIZANTINA


L’aranya bizantina (Neoscona byzanthina) és un aràcnid de clima més humit, teixint teranyines en les herbes altes de prats erms. De tons marrons i blancs, destaca el dibuix simètric del seu dors, com si fossin una filera de vèrtebres, i amb petites detalls negres. També són peculiars l’abundància d’espines en les seves extremitats.