L'ARANYA VESPA

 

L’aranya vespa (Argiope bruennichi) es caracteritza per la combinació explosiva dels colors negre i groc. És una aranya gran, doncs les femelles arriben als 2 cm. El mascle, molt més petit, acaba essent el dinar de la femella un cop acabada la còpula. És una aranya que fabrica grans teranyines, tot aprofitant les branques dels arbusts de mata baixa.