L'ESCARABAT PUDENT

 

L’escarabat pudent (Blaps gigas) és un insecte gran, doncs pot arribar als 4 cm de llarg. Té el cos cuirassat i d’un color negre uniforme. No sap volar, doncs les seves èlitres es troben soldades, amb les puntes arrodonides i divergents. Les seves extremitats són més llargues que el propi cos. La seva dieta és detritívora, essent feliç enmig dels fems vegetals en descomposició. Fuig sempre de la llum i quan detecta una amenaça eleva l’abdomen tot alliberant una secreció pudenta que el protegeix dels depredadors.