APOSEMATISME

 

L'aposematisme és un mimetisme defensiu que adopten algunes espècies inofensives per fer-se passar per organisme perillosos. Les estratègies incorporen trets anatòmics i cromàtics a fi d'enganyar els possibles depredadors de l'hàbitat. Són moltes els dípters (espècies de mosques) que imiten les coloracions d'abelles i vespes, a fi d'avisar d'una agressivitat que és fictícia.