LES ANTOFIL·LES

 

Les peces florals també són fulles, perfectament modificades a fi de desenvolupar una nova funció: la pol·linització. Les fulles verdes especialitzades en la fotosíntesi s'anomenen nomofil·les, en canvi, les fulles que formen les peces florals són les antofil·les. Dins d'aquestes diferenciarem les antofil·les estèrils, com ara els pètals, amb una funció de reclam, i les antofil·les fèrtils, estams i carpels, carregats amb les cèl·lules sexuals, pòl·lens i ooferes respectivament.