DISFRESSA D'ABELLA

 

Són moltes les mosques que adopten estratègies defensives per millorar les seves probabilitats de supervivència. Existeixen moltes mosques abella (Eristalis tenax) capaces de confondre depredadors i públic en general. El seu cos robust i pil·lós, acompanyat d'una activitat pol·linitzadora damunt de les flors n'augmenta la seva confusió. Sigui com sigui, benvinguda al món entomòfil.