ELS PÈTALS FLORALS

 

Els pètals són les peces florals de la corol·la. El seu nombre serveix per classificar les diferents plantes, ja siguin dicotiledònies quan tenen quatre o cinc pètals i els seus múltiples, i les monocotiledònies quan en tenen tres o els seus múltiples. La presència de pètals solts i lliures ho anomenarem dialipètala i en canvi amb pètals soldats serà gamopètala o simpètala.